Choď na obsah Choď na menu
 


Čo pomôže pri učení

29. 8. 2011

Keďže je teraz v našom "školsko-reformnom" období veľmi málo materiálu, či už pre tretiakov (ale ako viem, tak tým teraz konečne prišli aspoň slovenčiny a matematiky) taktiež chýbajú učebnice aj štvrtákom . preto som sa vydala na prieskum kníhkupectiev.

Objavila som niekoľko dobrých  pracovných zošitov, ktoré vedia pomôcť pri učení a precvičovaní.Tu je krátky prehľad troch z nich, ktoré sa mi celkom páčili.

Slovenský jazyk

Mimočítankové čítanie pre 4. ročník, D. Kovárová - A. Kurtulíková

 - ide o zošit, v ktorom sú rôzne článočky či úryvky, ku ktorým sú priamo vytvorené úlohy na rozvoj čítania s porozumením, orientáciu v texte, prehlbovanie vedomostí, rozvoj zrakového vnímania a logického myslenia.V závere je ponúknutá odporúčaná literatúra mimočítankového čítania pre deti v tomto veku. Rozvíja čítanie s porozumením. Odporučilo ju MŠ SR. Má 48 strán, formát B5, farebná.

Slohové cvičenia, V. Damboráková

- je to písanka s predtlačou na zdokonalenie štylizácie, kompozície a výcvik v súvislých prejavoch. Ja určená na 1. polrok. Obsahuje rôzne cvičenia, doplňovačky, úlohy, ktoré je možné vypracovávať priamo do zošita. Má 40 strán, formát B5, dvojfarebná

Matematika

Násobilka na každú lavicu, P. Bero - M. Števíková

- zbierka úloh na upevnenie a precvičenie spojov násobenia a delenia. Plná nápaditých slovných úloh, reťazoviek i klasických príkladov. Je inovovaná a je v súlade  so štátnym vzdelávacím programom. Má 64 strán, formát A4, jednofarebná.